سلام

فاطمه جشه هستم از اعضای آموزشگاه زبان مکث

برخی از فعالیت‌های من

  •  مدیر داخلی موسسه  مکث مکالمه
  • کارشناس آمورش بخش کودکان آموزشگاه مکث
  • بیش از یک دهه آموزش در حوزه‌های مرتبط با زبان انگلیسی
  • نویسنده مقالات متعدد در زمینه زبان انگلیسی
  • برگزار کننده ی برخی از دوره های روش تدریس زبان انگلیسی از جمله how to teach children, Gamification و …
  • دارای مدرک لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی، فوق لیسانس آموزش زبان انگلیس و مدرک تسول